Luôn nỗ lực không ngừng

98%

Khách hàng hài lòng dịch vụ

Vietnam Bar Federation Hanoi Bar Associate

Thành viên của

200+

Khách hàng toàn thế giới

About nova law

A Solution-Oriented Legal Partner

Nova Law is a law company based in Hanoi. We offer customizable, practical and effective legal solutions for companies doing business in Vietnam.

Read More

GIỚI THIỆU

Công TY LUẬT NOVA VIỆT NAM

Hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ pháp luật kinh doanh Việt Nam, phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý.

Xem thêm

GIỚI THIỆU

Công TY LUẬT NOVA
VIỆT NAM

Hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ pháp luật kinh doanh Việt Nam, phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý.

Xem thêm
Open a company in Vietnam

Thành lập công ty

Hành trình khởi nghiệp bắt đầu từ ý tưởng kinh doanh. Thành lập công ty nhằm để biến ý tưởng thành sự thật. Tìm hiểu thêm về:

 • Điều kiện thành lập công ty?
 • Nên lựa chọn công ty TNHH hay công ty cổ phần?
 • Thủ tục để mở công ty?
 • Chi phí thành lập công ty?
Bắt đầu
Invest in Vietnam

đầu tư Nước ngoài

Nova Law đã hỗ trợ 200+ Nhà Đầu Tư Nước Ngoài (NĐT) thành lập công ty tại Việt Nam đúng luậtnhanh chóng.

Tìm hiểu thêm về:

 • Các điều kiện NĐT cần đáp ứng?
 • Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài?
 • Vốn tối thiểu để mở công ty có vốn nước ngoài là bao nhiêu?
 • Chi phí lập công ty vốn nước ngoài?
 • Và nhiều thông tin liên quan khác
Bắt đầu
Invest in Vietnam

đầu tư Nước ngoài

Nova Law đã hỗ trợ 200+ Nhà Đầu Tư Nước Ngoài (NĐT) thành lập công ty tại Việt Nam đúng luậtnhanh chóng.

Tìm hiểu thêm về:

 • Các điều kiện NĐT cần đáp ứng?
 • Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài?
 • Vốn tối thiểu để mở công ty có vốn nước ngoài là bao nhiêu?
 • Chi phí lập công ty vốn nước ngoài?
 • Và nhiều thông tin liên quan khác
Bắt đầu

Thành lập công ty

Hành trình khởi nghiệp bắt đầu từ ý tưởng kinh doanh. Thành lập công ty nhằm để biến ý tưởng thành sự thật. Tìm hiểu thêm về:

 • Điều kiện thành lập công ty?
 • Nên lựa chọn công ty TNHH hay công ty cổ phần?
 • Thủ tục để mở công ty?
 • Chi phí thành lập công ty?
Bắt đầu

About nova law

A Solution-Oriented Legal Partner

Nova Law is a law company based in Hanoi. We offer customizable, practical and effective legal solutions for companies doing business
in Vietnam.

Read More

About nova law

A Solution-Oriented Legal Partner

Nova Law is a law company based in Hanoi. We offer customizable, practical and effective legal solutions for companies doing business
in Vietnam.

About nova law

A Solution-Oriented Legal Partner

Nova Law is a law company based in Hanoi. We offer customizable, practical and effective legal solutions for companies doing business in Vietnam.

Read More
Open a company in Vietnam

Thành lập công ty

Hành trình khởi nghiệp bắt đầu từ ý tưởng kinh doanh. Thành lập công ty nhằm để biến ý tưởng thành sự thật. Tìm hiểu thêm về:

 • Điều kiện thành lập công ty?
 • Nên lựa chọn công ty TNHH hay công ty cổ phần?
 • Thủ tục để mở công ty?
 • Chi phí thành lập công ty?
Bắt đầu

About nova law

A Solution-Oriented Legal Partner

Nova Law is a law company based in Hanoi. We offer customizable, practical and effective legal solutions for companies doing business
in Vietnam.

Read More

About nova law

A Solution-Oriented Legal Partner

Nova Law is a law company based in Hanoi. We offer customizable, practical and effective legal solutions for companies doing business
in Vietnam.

About nova law

A Solution-Oriented Legal Partner

Nova Law is a law company based in Hanoi. We offer customizable, practical and effective legal solutions for companies doing business in Vietnam.

Read More
Open a company in Vietnam
Nova Law Vietnam legal services

Dịch vụ PHáp lý khác

Nova Law cung cấp giải pháp pháp lý liền mạch cho doanh nghiệp:

 • Tư vấn Quản trị nội bộ trong doanh nghiệp
 • Sở hữu trí tuệ: đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả, sáng chế,…
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng: hợp tác kinh doanh, thương mại, lao động
 • Dịch vụ cho người nước ngoài tại VN: GPLĐ, Visa, Thẻ tạm trú…
 • Đăng ký khoản vay nước ngoài
 • Tranh tụng trong lĩnh vực thương mại, lao động
Bắt đầu
Invest in Vietnam

đầu tư Nước ngoài

Nova Law đã hỗ trợ 200+ Nhà Đầu Tư Nước Ngoài (NĐT) thành lập công ty tại Việt Nam đúng luậtnhanh chóng.

Tìm hiểu thêm về:

 • Các điều kiện NĐT cần đáp ứng?
 • Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài?
 • Vốn tối thiểu để mở công ty có vốn nước ngoài là bao nhiêu?
 • Chi phí lập công ty vốn nước ngoài?
 • Và nhiều thông tin liên quan khác
Bắt đầu
Invest in Vietnam

đầu tư Nước ngoài

Nova Law đã hỗ trợ 200+ Nhà Đầu Tư Nước Ngoài (NĐT) thành lập công ty tại Việt Nam đúng luậtnhanh chóng.

Tìm hiểu thêm về:

 • Các điều kiện NĐT cần đáp ứng?
 • Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài?
 • Vốn tối thiểu để mở công ty có vốn nước ngoài là bao nhiêu?
 • Chi phí lập công ty vốn nước ngoài?
 • Và nhiều thông tin liên quan khác
Bắt đầu
Nova Law Vietnam legal services

Dịch vụ PHáp lý khác

Nova Law cung cấp giải pháp pháp lý liền mạch cho doanh nghiệp:

 • Tư vấn Quản trị nội bộ trong doanh nghiệp
 • Sở hữu trí tuệ: đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả, sáng chế,…
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng: hợp tác kinh doanh, thương mại, lao động
 • Dịch vụ cho người nước ngoài tại VN: GPLĐ, Visa, Thẻ tạm trú…
 • Đăng ký khoản vay nước ngoài
 • Tranh tụng trong lĩnh vực thương mại, lao động
Xem thêm
Nova Law Vietnam legal services

Dịch vụ PHáp lý khác

Nova Law cung cấp giải pháp pháp lý liền mạch cho doanh nghiệp:

 • Tư vấn Quản trị nội bộ trong doanh nghiệp
 • Sở hữu trí tuệ: đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả, sáng chế,…
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng: hợp tác kinh doanh, thương mại, lao động
 • Dịch vụ cho người nước ngoài tại VN: GPLĐ, Visa, Thẻ tạm trú…
 • Đăng ký khoản vay nước ngoài
 • Tranh tụng trong lĩnh vực thương mại, lao động
Xem thêm

Blog luật

Bài viết khác