Phân loại ngành nghề theo mã CPC và VSIC

Phân loại ngành nghề theo mã CPC và VSIC

Tất cả các công ty tại Việt Nam đều phải phân loại và đăng ký mã ngành nghề theo quy định cho các hoạt động kinh doanh của công ty. Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mã CPC và mã VSIC sẽ cùng được sử dụng để phân loại và áp mã ngành nghề. Cùng tìm hiểu quy định chi tiết về mã CPC và mã VSIC trong bài viết dưới đây.

1. Mã CPC là gì?

Mã CPC là viết tắt của Central Product Classification, hay còn gọi là Phân Loại Sản phẩm Trung Tâm, được phát triển bởi Ủy ban thống kê Liên hợp quốc (UNSC). Mã CPC được coi như một tiêu chuẩn quốc tế, được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế, thống kê kinh tế và các lĩnh vực khác.

Là một thành viên của WTO, hiện nay Việt Nam đang sử dụng mã CPC để phân loại, áp mã ngành và xác định điều kiện đầu tư đối với hoạt động kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện tại Việt Nam. Cụ thể, các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam yêu cầu phải ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho dự án đầu tư cũng sẽ ghi nhận các mục tiêu dự án theo tên ngành và mã CPC tương ứng.

Các công ty 100% vốn Việt Nam không cần phải phân loại ngành nghề theo mã CPC.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo các tài liệu sau:
Mã CPC
Mã CPC thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Mã VSIC là gì?

Mã VSIC là viết tắt của Vietnam Standard Industrial Classification, hay còn gọi là Phân Loại Ngành Kinh Tế Việt Nam do Tổng cục Thống kê Việt Nam xây dựng và ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Cụ thể, danh mục và nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được phân loại thành 5 cấp, mã hóa theo bảng chữ cái từ A đến U và chữ số từ 0 đến 9. Mã VSIC được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam, như đăng ký doanh nghiệp, thống kê kinh tế, quản lý nhà nước.

Bên cạnh mã CPC, Việt Nam sử dụng đồng thời mã VSIC để phân loại ngành nghề, áp dụng cho cả công ty vốn Việt Nam và công ty FDI. Cụ thể, các biểu mẫu đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành yêu cầu phải phân loại và áp mã các hoạt động kinh doanh của công ty theo mã ngành VSIC cấp 4 số.

Đối với công ty có vốn nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mục tiêu của dự án đầu tư cần được ghi rõ trong chi tiết của mã ngành VSIC.

Danh sách ngành, nghề kinh doanh của công ty không hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mà sẽ hiển thị tại thông tin đăng ký kinh doanh của công ty đó khi tra cứu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo các tài liệu sau: Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam (VSIC)
Mã VSIC
Mã VSIC của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nếu bạn cần tư vấn chi tiết về điều kiện đầu tư, điều kiện kinh doanh, hoặc cách áp mã ngành đối với một ngành nghề cụ thể, vui lòng liên hệ Nova Law để được báo giá dịch vụ.

Keep LearningView all Posts

Leave A Reply

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected!!